Jdi na obsah Jdi na menu
 


školní vzdělávací plán 2016/2017

 

   

CHARAKTERISTIKA  VZDĚLÁVACÍHO  PROGRAMU

 

     Náš Školní vzdělávací program „Barevný rok s krtkem“ je zaměřen

na prostředí plné pohody, lásky a porozumění, na rozvoj pěkných vzájemných vztahů, na hru jako základní činnost pro rozvoj osobnosti, na pohyb a cvičení jemné a hrubé motoriky a na řeč jako rozvoj dorozumívacích prostředků.

 

     V konkrétních situacích se budeme snažit přizpůsobit navozeným podmínkám, poznávat své možnosti, jednat s ohledem na druhé, dodržovat dohodnutá pravidla, pomáhat si navzájem. Chtěli bychom, aby v naší mateřské škole vládla atmosféra pohody a bezpečí, ale i dobrodružného objevování, získávání zkušeností a poznatků, atmosféra kreativity a radosti.

 

Budeme dbát na lásku k dítěti, přijímání jeho osobnosti se všemi individuálními zvláštnostmi a podporovat jeho všestranný rozvoj. To vše za úzké spolupráce s rodiči a za předpokladu vzájemné důvěry. Budeme vytvářet podmínky pro nestresující, zdravé prostředí, zajišťování hodnotné a zdravě stravy a pitného režimu. Dále se budeme zabývat protidrogovou prevencí a prevencí šikany. Pomocí hry se budeme učit a poznávat „barevný svět“. Hra je hlavním prostředkem při předškolním vzdělávání, které je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích ať spontánních nebo řízených. Pohybem se budeme snažit o rozvoj fyzického zdraví, rozvíjení zdatnosti a odolnosti. Dětem bude poskytován prostor pro spontánní pohybové aktivity cvičení a tělovýchovnými chvilkami, zejména při pobytu venku.

 

     Zaměříme se na ekologickou výchovu – seznamováním dětí s přírodou a její ochranou. K tomu vzhledem k poloze mateřské školy máme dostatek příležitostí.

 

      Estetickým prostředím se budeme snažit uspokojovat potřeby dětí, a to tak , aby se mohly esteticky vyjádřit pomocí barev. Zapojíme děti do výtvarných, hudebních a dramatických činností. Budeme pracovat s různými výtvarnými materiály, např. s keramickou hlínou. I nadále budeme podporovat vztah k literatuře – pravidelně dětem číst (i se zapojením rodičů), zapojovat se do divadelních představeních dle nabídky. U dětí se budeme snažit rozvíjet čtenářskou gramotnost.

 

„BAREVNÝ  ROK  S  KRTKEM„

 

Téma :

 

„ZA KRTKEM DO ŠKOLKY“

 

Podtéma :

Září  -  Krtkovy kamarádi 

         -   Krtek ve školce                                                                                                      -  

         -   Krtek zahradníkem

         -   Krtek poznává okolí

 

Projekt – „Červená barva“ 

 

Téma :

 

„KRTEK  A  PODZIM“

 

Podtéma :

Říjen  - Krte a stromy

           -  Krtek a počasí

           -  Krtek a barvy podzimu

           -  Jak krtek uspával zvířátka

 

Projekt – „Hnědá barva“ 

 

Téma :

 

„KRTEK A ZDRAVÍ“

 

Podtéma :

Listopad –  Krtek poznává tělo

                    Krtkova zdravá hostina / vitamíny/

                    Krtek na vesnici a ve městě

                    Krtek poznává barva a tvary

 

Projekt – „Oranžová barva“

 

Téma :

 

„KRTEK A ADVENT“

 

Podtéma :

ProsinecKrtek a Mikuláš s čertem

                  Co dělá krtek celý den

                  Krtek a vánoční zvyky

                  Krtek se těší na Vánoce

 

Projekt – „Fialová barva“

 

 

Téma :

 

„ZEMĚ  SNĚHU  A  LEDU“

 

Podtéma :

Leden – Krtek a jeho hračky

            - Krtek a pohádky

            - Krtek a zimní sporty

            - Krtek jde k zápisu

 

Projekt – „Bílá barva“

 

Téma :

 

„KRTEK  MEZI  LIDMI“

 

Podtéma :

Únor  - Krtek řemesla a práce

           - Krtek a zvířátka ve volné přírodě

           - Krtek a rodina

           - Krtek a masopust

 

Projekt – „Modrá barva“

 

 

 

Téma :

 

„VÍTÁNÍ  JARA  S KRTKEM“

 

Podtéma :

Březen –  Krtek a věci kolem nás

             -   Krtek a počasí

             -   Krtek přivolává jaro

             -   Krtek vítá jaro

 

Projekt – „Zelená barva“

 

Téma :

 

„S KRTKEM  BEZPEČNĚ“

 

Podtéma :

Duben – Krtek a zvířátka na dvorku

            -  Krtkova zahrádka na jaře

            -  Krtek a Velikonoce

            -  Krtek a dopravní prostředky /doprava/

 

Projekt – „Černá barva“

 

Téma :

 

„KRTEK  OBJEVUJE  SVĚT  KOLEM  NÁS“

 

Podtéma :

 

Květen – Krtek přeje maminkám k svátku

              - Krtek a zvířátka v lese

              - Krtek a domov

              - Krtek jede na výlet

 

Projekt – „Růžová barva“

 

 

 

Téma :

 

„KRTEK  SE  TĚŠÍ  NA  PRÁZDNINY“

 

Podtéma :

 

Červen  - Krtek a Den dětí

              -  Krtek u vody

              -  Krtek se loučí s předškoláky

              -  Krtek se těší na prázdniny

 

Projekt – „Žlutá barva“